העולם החדש של מציאות מדומה או רבודה מלא במושגים חדשים וחשוב להבין את המונחים השונים על מנת שנוכל להבין ולהתחבר לחדשנות הדיגיטלית הזו